Changchai Brand Diesel Engine (L-32)

Changchai Brand Diesel Engine (L-32)

ENG-DE-CC-L32

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-L-32 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - သုံးဆယ့်နှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ကရိုင်းဘောနှစ်ဘက်

စုံစမ်းရန်