Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

Changchai Brand Diesel Engine (S-1100A2)

ENG-DE-CC-S1100A2

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား- Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -S-1100A2 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - တစ်ဆယ့်ရှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2000 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊နော်ဇယ်အတို၊ ရှေ့မီး

စုံစမ်းရန်