Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110)

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110)

ENG-DE-CC-ZS1110

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊ အပေါ်မီး

စုံစမ်းရန်