Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110N)

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1110N)

ENG-DE-CC-ZS1110N

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC-ZS-1110N(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်နှစ်ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ရေလည်အုံပါ၊ကရိုင်းဘော နှစ်ဘက်၊

စုံစမ်းရန်