Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115) (Without Fuel Tank & Hopper)

Changchai Brand Diesel Engine (ZS-1115) (Without Fuel Tank & Hopper)

ENG-DE-CC-ZS1115WOFTH

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - Changchai အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - CC -ZS-1115(Without Fuel Tank & Hopper (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - နှစ်ဆယ့်ငါးကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 2200 RPM
  • ထူးခြားချက် - ဆီတိုင်ကီမပါ၊ ရေတိုင်ကီမပါ

စုံစမ်းရန်