JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1110

ENG-DE-JN-ZS1110

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1110 (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေတိုင်ကီ(ကြီး)၊ ဆီတိုင်ကီ(ကြီး)၊ အပေါ်မီးပါ

စုံစမ်းရန်