JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115NM

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115NM

ENG-DE-JN-ZS1115NM

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115NM (တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ဆီတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေတိုင်ကီ(သေး)၊ ရေလည်အုံပါ၊ စတပ်မော်တာပါ၊

စုံစမ်းရန်