JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115 ( Without Fuel Tank & Hopper)

JIENENG Brand Diesel Engine : ZS-1115 ( Without Fuel Tank & Hopper)

ENG-DE-JN-ZS1115WOFTH

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - JN အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - JN ZS-1115 Without Fuel Tank & Hopper(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - ၂၅ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ ဆီတိုင်ကီမပါ၊ ရေတိုင်ကီမပါ

စုံစမ်းရန်