Wuling Brand Diesel Engine (R-175AN)

Wuling Brand Diesel Engine (R-175AN)

ENG-DE-WL-R175AN

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-175AN(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 5 ကောင်/ 6 ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၆၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေလည်အုံပါ၊

စုံစမ်းရန်