Wuling Brand Diesel Engine (R-180)

Wuling Brand Diesel Engine (R-180)

ENG-DE-WL-R180

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-R-180(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 6 ကောင်/ 8 ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၆၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊

စုံစမ်းရန်