Wuling Brand Diesel Engine (WL-28)

Wuling Brand Diesel Engine (WL-28)

ENG-DE-WL-WL28

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-28(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 28 ကောင
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊

စုံစမ်းရန်