Wuling Brand Diesel Engine (WL-32DQ)

Wuling Brand Diesel Engine (WL-32DQ)

ENG-DE-WL-WL32DQ

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - WL အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - WL-32DQ(တစ်လုံးထိုး)
  • မြင်းကောင်ရေ - 32 ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၂၂၀၀
  • ထူးခြားချက် - ရေပူရိုးရိုး၊ စတပ်မော်တာပါ၊

စုံစမ်းရန်