Robin Brand Gasoline Engine (EY20D)

Robin Brand Gasoline Engine (EY20D)

ENG-GE-RBN-EY20D

  • အင်ဂျင် အမျိုးအစား - ရော်ဘင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်
  • အင်ဂျင် မော်ဒယ် - Robin
  • မြင်းကောင်ရေ - ငါးကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - 4000
  • ထူးခြားချက် - Vertical Type

စုံစမ်းရန်