FADA Brand Marine Gear (JT400)

FADA Brand Marine Gear (JT400)

MGI-MG-FD-JT400

  • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်
  • မော်ဒယ် - JT400
  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၉၄၅ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၁၀၀၀ - ၂၁၀၀
  • ဂီယာ အပါတ်ရေ - (၉း၁) (၉.၅:၁) (၁၂း၁)
  • ထူးခြားချက် - ကလပ်အိမ် အတွင်းရှိ ကလပ်ပြားများသည် မျက်နှာြပင် နှစ်ဖက်သို့ ဆီ စုပ်ယူပြီး ဟို​က်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်သည်။

စုံစမ်းရန်