FADA Brand Marine Gear (JT600A)

FADA Brand Marine Gear (JT600A)

MGI-MG-FD-JT600A

  • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်
  • မော်ဒယ် - JT600A 12.62 :1
  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ​၁၂၆၀ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၁၀၀၀ - ၂၁၀၀
  • ဂီယာ အပါတ်ရေ - (၉.၅း၁) (၁၂.၅၇) (၁၂.၆၂:၁)
  • ထူးခြားချက် - ကလပ်အိမ် အတွင်းရှိ ကလပ်ပြားများသည် မျက်နှာြပင် နှစ်ဖက်သို့ ဆီ စုပ်ယူပြီး ဟို​က်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်သည်။

စုံစမ်းရန်