FADA Brand Marine Gear (T300)

FADA Brand Marine Gear (T300)

MGI-MG-FD-T300

  • အမျိုးအစား - Fada အမှတ်တံဆိပ်
  • မော်ဒယ် - T300
  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၆၁၁ ကောင်
  • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ - ၇၅၀ - ၂၃၀၀
  • ဂီယာ အပါတ်ရေ - (၄း၁)(၄.၅)(၅:၁)(၅.၅း၁)(၆း၁)(၇း၁)(၇.၅း၁)(၈း၁)(၉း၁)(၉.၅း၁)
  • ထူးခြားချက် - ကလပ်အိမ် အတွင်းရှိ ကလပ်ပြားများသည် မျက်နှာြပင် နှစ်ဖက်သို့ ဆီ စုပ်ယူပြီး ဟို​က်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်သည်။

စုံစမ်းရန်