FADA Brand Marine Gear (JT600A)

MGI-MG-FD-JT600A

 • အမျိုးအစား
  Fada အမှတ်တံဆိပ်
 • မော်ဒယ်
  JT600A 12.62 :1
 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ
  ၁၂၆၀ ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၁၀၀၀ - ၂၁၀၀
 • ဂီယာ အပါတ်ရေ
  (၉.၅း၁) (၁၂.၅၇) (၁၂.၆၂:၁)
 • ထူးခြားချက်
  ကလပ်အိမ် အတွင်းရှိ ကလပ်ပြားများသည် မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်သို့ ဆီ စုပ်ယူပြီး ဟိုက်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်သည်။