FADA Brand Marine Gear (T300)

MGI-MG-FD-T300

 • အမျိုးအစား
  Fada အမှတ်တံဆိပ်
 • မော်ဒယ်
  T300
 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ
  ၆၁၁ ကောင်
 • အင်ဂျင် အပါတ်ရေ
  ၇၅၀ - ၂၃၀၀
 • ဂီယာ အပါတ်ရေ
  (၄း၁)(၄.၅)(၅:၁)(၅.၅း၁)(၆း၁)(၇း၁)(၇.၅း၁)(၈း၁)(၉း၁)(၉.၅း၁)
 • ထူးခြားချက်
  ကလပ်အိမ် အတွင်းရှိ ကလပ်ပြားများသည် မျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်သို့ ဆီ စုပ်ယူပြီး ဟိုက်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်သည်။