Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

TCR-1WT-CHN-1ZS23-110

 • အမျိုးအစား
  Chao Niu အမှတ်တဆိပ် တစ်ဘီးထွန်
 • မော်ဒယ်
  1ZS-23-110
 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ
  5Hp/6Hp/8Hp
 • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများ
  ထွန်ခြစ်၊ စက်တုံး