Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG-1

TPT-FT-HTL-18HZG-1

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ်
  ဂျင်နိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ
  ၂၅ ကောင်
 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား
  ၈ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ ၃လက်မ x ၁ပေ ၃လက်မ
 • ဂီယာဘောက်
  ရှေ့လေးချက် နောက်တချက်
 • နောက်တန်း
  ၂တန်
 • ရှေ့တာယာ
  ၆၀၀x၁၅
 • နောက်တာယာ
  ၇၀၀x၁၆
 • ဘရိတ်စနစ်
  ဆီဘရိတ်
 • ဟိုက်ဒရောလစ် စလင်ဒါ
  သုံးဆင့် နှစ်ပြောင်း
 • ခံနိုင်၀န်အား
  ၃တန်