လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

GBM

GBM-OT126(7 Ton Sidewall Cargo Transport 4 Wheel Farm Trailer)

 • Model - GBM-OT126(7 Ton Sidewall Cargo Transport 4 Wheel Farm Trailer)

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၁၂ပေ×၆ပေ×၂ပေ၂လက်မ

 • ဘော်ဒီအမျိုးအစား - ပါတ်လည်ဖွင့်/4mm ပန်းပြား

CHAONIU

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (Tumbler)

 • တစ်ဘီးထွန် စက်တုံး

Dong Feng

Three Disc Plough DF ED

 • အမျိုးအစား - Dong Feng အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - (ဂီယာ type၊ ရိုးရိုး type) - သုံးချပ်ထယ် (ရိုးရိုး type)

 • လင်ဗန်းအရေအတွက် - 3 ခု

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-001 - DF (16 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၆ လက်မရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၆ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-002 - DF (18 Sheet)

 • အမျိုးအစား - ၁၈ လက်ရေယက်ဘီး

 • မော်ဒယ် - ၁၈ လက်မ

 • ထူးခြားချက် - အနက်ရောင်။

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-009 - DF (27") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၇)လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၇လက်မ

GBS

Anti Skid Iron Wheel : GBS-010 - DF (25") SF

 • အမျိုးအစား - စီဖန်းရေယက် (၂၅) လက်မ။

 • မော်ဒယ် - ၂၅လက်မ

Dong Feng

Three Disc Plough DF ED (Gear)

 • အမျိုးအစား - Dong Feng အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - (ဂီယာ type၊ ရိုးရိုး type) - သုံးချပ်ထယ် (ဂီယာ type)

 • လင်ဗန်းအရေအတွက် - 3 ခု

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-18 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 18 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 18 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-18

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 18 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 18 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-22 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 22 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 22 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-22

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 22 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 22 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-24 (Large Shaft)

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 24 (ရှပ်ကြီး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 24 သွား

JIENENG

JIENENG Brand Rotary Tiller : ED 2G-24

 • အမျိုးအစား - JN အမှတ်တဆိပ်

 • မော်ဒယ် - JN ED 2G 24 (ရှပ်သေး)

 • ဓားသွား အရေအတွက် - 24 သွား

KUBOTA

Kubota Brand Mini Excavator (KX080)

 • Brand - Kubota

 • Model - KX080

 • အလေးချိန် - 8 တန်