Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

Chao Niu Brand One Wheel Tractor (1ZS-23-110)

TCR-1WT-CHN-1ZS23-110

  • အမျိုးအစား - Chao Niu အမှတ်တဆိပ် တစ်ဘီးထွန်
  • မော်ဒယ် - 1ZS-23-110
  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - 5Hp/6Hp/8Hp
  • တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများ - ထွန်ခြစ်၊ စက်တုံး

စုံစမ်းရန်