သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့် မြေတူးဖော်စက်များ

GBM

GBM Brand Farm Truck : GBM-5

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်း အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၇ ပေ ၁၀ လက်မ x ၅ ပေ ၆ လက်မ x ၂ ပေ ၄ လက်မ

GBM

GBM Brand Farm Truck GBM-7 Mini

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ူလင်း အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၅ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ ပေ ၆ လက်မ x ၄ ပေ ၁၀ လက်မ x ၂ ပေ

GBM

GBM Brand Farm Truck GBM-7 Plus

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်း အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၅၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ ပေ ၆ လက်မ x ၅ ပေ ၁၀ လက်မ x ၂ ပေ ၄ လက်မ

GBM

GBM Brand Farm Truck GBM-7 YGN

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ူလင်း အမှတ်တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၅ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ ပေ ၆ လက်မ x ၅ ပေ ၁၀ လက်မ x ၂ ပေ ၄ လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Boxer Type Farm Truck : 18HZG-W(Double Wheel)

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၆ပေ ၆လက်မ x ၅ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Boxer Type Farm Truck : 18HZG-W(Single Wheel)

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၆ပေ ၆လက်မ x ၅ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180T

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၄၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၈လက်မ x၆ပေ ၂လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180T2

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ဂျင်နိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၂၅ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x၄ပေ ၁၁လက်မ x ၁ပေ ၄လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180TK

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ိုင်စီအမှတ်တံဆိပ်ပါဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၅၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၇ပေ ၂လက်မ x ၅ပေ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180TS-1

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ိုင်စီအမှတ်တံဆိပ်ပါဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၅၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x၄ပေ ၁၁လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180TS-2

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ိုင်စီအမှတ်တံဆိပ်ပါဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၅၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၇ပေ ၉လက်မ x၆ပေ ၂လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 180TS

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ၀ိုင်စီအမှတ်တံဆိပ်ပါဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၅၀ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၈လက်မ x ၆ပေ ၂လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG-1

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ဂျင်နိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၂၅ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ ၃လက်မ x ၁ပေ ၃လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG(Double Wheel)

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x ၅ပေ ၆လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

HSIN TIENLI

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG(Single Wheel)

 • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်

 • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x ၅ပေ ၆လက်မ x ၂ပေ ၂လက်မ

YUNFENG

Yunfeng Brand Tipper Type Transport Tractor (DF15JYC)

 • အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ၀န်တင်ဟိုက်ဒရောလစ်အလယ်ထိုင်ထော်လာဂျီ

 • ထွေလာပုံး အရွယ်အစား - 6'8"/7'/8'3"/8'4"

YUNFENG

Yunfeng Brand Transport Tractor (DF15JYC)

 • ​​အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ၀န်တင်အလယ်ထိုင်ထော်လာဂျီ

 • ထွေလာပုံး အရွယ်အစား - 6'8"/7'/8'3"/8'4"

YUNFENG

Yunfeng Brand Transport Tractor (DF18JYC)

 • ​​အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ၀န်တင်အလယ်ထိုင်ထော်လာဂျီ

 • ထွေလာပုံး အရွယ်အစား - 6'8"/7'/8'3"/8'4"

YUNFENG

Yunfeng Brand Transport Tractor (DF18Y10C)

 • အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမျိုးအစား

 • မော်ဒယ် - ၀န်တင်မှန်ထောင်ထော်လာဂျီ

 • ထွေလာပုံး အရွယ်အစား - 6'8"/7'/8'3"/8'4"

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB125ZH -125CC)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 125CC

 • Fuel - Tank

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB150ZH-150CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12 တာယာ(Single Wheel)

DONGBEN

Dongben Brand Electro-Tricycle (DB1600DZH)

 • Engine Brand - Electric

 • Engine Power - Electric 1600W

 • Fuel - Tank

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB175ZH-175CC) (With Cargo Box)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 175CC

 • Fuel Tank - 22 Liter

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB175ZH-175CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12 တာယာ(Single Wheel)

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB200ZH-200CC) (Double Wheel)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 200CC

 • Fuel Tank - 22 Liter

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB200ZH-200CC) (Single Wheel)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 200CC

 • Fuel Tank - 22 Liter

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB250ZH-250CC)(8 Feet)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB200ZH-200CC) (Single Wheel)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 200CC

 • Fuel Tank - 22 Liter

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB300ZH-300CC)(9 Feet)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle (DB300ZH-300CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

DONGBEN

Dongben Brand Tricycle Tipper (DB300ZH Plus-300CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး) (320 Engine Power)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL150ZH-150CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12 တာယာ(Single Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL175ZH-175CC)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12 တာယာ(Single Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL200ZH - 200CC) (8 Feet)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×50×13 တာယာ(Single Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL200ZH -A- 200CC) (7 Feet)

 • Engine Brand - Lifan

 • Engine Power - 300CC

 • Fuel Tank - 22 Liter

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL250ZH - 250CC) (7 Feet)(Without Transfer Set)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Single Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL250ZH - 250CC) (8Feet)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

XUNLING

Xunling Brand Tricycle (XL300ZH - 300CC) (9Feet)

 • Engine - LIFAN(အင်ဂျင်အစစ်/ ရေလေ နှစ်မျိုးသုံး)

 • ဖရိန် / ဘေးထောင် / ကြမ်းခင်း / နောက်ပိတ်များသည်ထုထည်ထူပြီး ဖရိန်အားဖြင့် လေးချောင်းသွားပုံစံ အသုံးပြုထားပါသည်။

 • Tyre size - 500×12တာယာ(Double Wheel)

TVS-KING

TVS KING DELUXE GS+

 • အင်ဂျင်အမျိုးအစား - 4Stroke/Single Cylinder SI Engine(ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်၊ လေအေးပေးစနစ်)

 • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - 200 စီစီ

 • ဂီယာ အမျိုးအစား - ​ေရှ့လေးချက်၊ နောက်တစ်ချက်