Yunfeng Brand Transport Tractor (DF18Y10C)

Yunfeng Brand Transport Tractor (DF18Y10C)

TPT-HLGHED-YF-DF18Y10C

  • အမျိုးအစား - ရင်ဖုန်းအမျိုးအစား
  • မော်ဒယ် - ၀န်တင်မှန်ထောင်ထော်လာဂျီ
  • ထွေလာပုံး အရွယ်အစား - 6'8"/7'/8'3"/8'4"
  • ရှေ့တာယာ - 600X12/600X14
  • နောက်တာယာ - 700X16/750X16
  • လေးပြားအရေအတွက် - ၁၁ထုတ်
  • အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ - ၂၂ကောင်/၂၅ကောင်

စုံစမ်းရန်