Hsin Tienli Brand Boxer Type Farm Truck : 18HZG-W(Single Wheel)

Hsin Tienli Brand Boxer Type Farm Truck : 18HZG-W(Single Wheel)

TPT-FT-HTL-18HZG-W

  • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ချန်ချိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
  • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၃၂ ကောင်
  • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၆ပေ ၆လက်မ x ၅ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ
  • ဂီယာဘောက် - ရှေ့လေးချက် နောက်တချက်
  • နောက်တန်း - ၃တန်
  • ရှေ့တာယာ - ၆၀၀x၁၅
  • နောက်တာယာ - ၈၂၅x၁၆
  • ဘရိတ်စနစ် - ဆီဘရိတ်
  • ဟိုက်ဒရောလစ် စလင်ဒါ - သုံးဆင့် နှစ်ပြောင်း
  • ခံနိုင်၀န်အား - ၂.၉တန်

စုံစမ်းရန်