Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG-1

Hsin Tienli Brand Farm Truck : 18HZG-1

TPT-FT-HTL-18HZG-1

  • အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် - ဂျင်နိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
  • အင်ဂျင်ပါ၀ါ - ၂၅ ကောင်
  • ဘော်ဒီအရွယ်အစား - ၈ပေ ၁လက်မ x ၃ပေ ၃လက်မ x ၁ပေ ၃လက်မ
  • ဂီယာဘောက် - ရှေ့လေးချက် နောက်တချက်
  • နောက်တန်း -၂တန်
  • ရှေ့တာယာ - ၆၀၀x၁၅
  • နောက်တာယာ - ၇၀၀x၁၆
  • ဘရိတ်စနစ် - ဆီဘရိတ်
  • ဟိုက်ဒရောလစ် စလင်ဒါ - သုံးဆင့် နှစ်ပြောင်း
  • ခံနိုင်၀န်အား - ၃တန်

စုံစမ်းရန်