ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံထားရှိခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းကမ်းရိုးတန်း မြစ်ကြောင်းများတွင် သင်္ဘောများဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်းလမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်သော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံအကာအကွယ်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားနိုင်ခွင့်ရှိသူများ

ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များ

အာမခံသက်တမ်း

ကုန်ပစ္စည်းများကို စတင်သယ်ယူသည့်နေရာ ဆိုက်ရောက်သည့်နေရာရောက်သည်အထိ ကြာသည့်အချိန်ကာလ (ယာဉ်မထွက်ခွာမီ ခန့်မှန်းရက်စွဲဖြင့် အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း

ကျသင့်ပရီမီယံကို တစ်လုံးတည်းပေးသွင်းရန်။

အာမခံအကာအကွယ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • အာမခံထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသောရေယာဉ်သည် သဘာ၀ဘေးအန္တရယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရေနစ်မြုပ်ပြီး (သို့မဟုတ်) သင်္ဘောပျက်စီးသွားပြီး ကုန်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခြင်းများ။
 • ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုဘေးမှ ကင်းဝေးအောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အလုပ်သမား Sue & Labour Charges များ။
 • ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်လာသော မော်တော်ယဉ်တိမ်းမှောက်ပျက်စီးမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့် လည်းကောင်း ကုန်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်း။

ပရီမီယံနှုန်း

ကုန်းလမ်းပစ္စည်းများအတွက်
စဉ် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပရီမီယံနှုန်း
အထွေထွေကုန်ပစ္စည်း
 • ဝ.၁၄%
ရေနံဆီ ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆီ၊ ဓာတ်ငွေ့
 • ဝ.၂၈%
ကွဲရှလွယ်ပစ္စည်း
 • ဝ.၈၀%
ပြည်တွင်းရေကြောင်းကုန်စည်များအတွက်
စဉ် အကြောင်းအရာ ပရီမီယံနှုန်း
အထွေထွေကုန်ပစ္စည်း
 • မြစ်တွင်း
 • ကမ်းရိုးတန်း(နွေရာသီ)
 • ကမ်းရိုးတန်း(မိုးရာသီ)
 • ချောင်းတွင်း

 • ဝ.၁၄%
 • ၀.၂၈%
 • ၀.၅၆%
 • ၀.၈၄%
ကွဲရှလွယ်ပစ္စည်း
 • ဝ.၈၀%
ရေနံဆီ ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆီ၊ ဓာတ်ငွေ့
 • မြစ်တွင်း
 • ကမ်းရိုးတန်း(နွေရာသီ)
 • ကမ်းရိုးတန်း(မိုးရာသီ)

 • ၀.၂၈%
 • ၀.၄၂%
 • ၀.၈၄%
အပိုအကာအကွယ်
 • ဆိပ်ကမ်းရက်လွန်ကြေး
 • အခြေခံပရီမီယံ၏ ၁၀%

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 • အဆိုပြုလွှာ
 • ရေယာဉ်လိုင်စင်မိတ္တူ/ မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်မိတ္တူ
 • ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခွင့် လိုင်စင်မိတ္တူ
 • ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း 

ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ ဘယ်လိုထားမလဲ

 • Good Brothers’ Company Limited ရုံးချုပ်/ရုံးခွဲများသို့လည်းကောင်း ဤကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်၍ အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။
 • အဆိုလွှာဖြည့်စွက်တင်ပြခြင်း၊ အာမခံပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း၊ အာမခံပရီမီယံထုတ်ပေးခြင်းတို့အား အာမခံကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များက ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာဖြင့် အမြန်ဆုံး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်။

လျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း

အောက်ပါအထောက်အထားများဖြင့် လျော်ကြေးတောင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ပေါ်လစီစာချုပ် (သို့မဟုတ်) အာမခံလက်မှတ်မူရင်း။
 • ပြင်ဆင်မှုရှိပါက ပြင်ဆင်ချက်
 • ရေယာဉ်လိုင်စင် တွဲလိုင်စင်
 • ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်အတွက် ရေယာဉ်အုပ် (သို့မဟုတ်) ဆလင်၏ ကျမ်းကျိန်ဆိုချက်
 • ကုန်ပို့လွှာ
 • လျော်ကြေးတောင်းခံလွှာ
 • စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးချက်အစီအရင်ခံစာ၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံးများပူးတွဲ
 • သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ထောက်ခံချက်
 • ဆယ်တင်တန်ဖိုးရောင်းရငွေ
 • ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေရန် ဆယ်တင်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သယ်ယူစရိတ်တောင်းခံလွှာ
 • ရေယာဉ်ထွက်ခွာခွင့်လက်မှတ်

လျော်ကြေးတောင်းခံရာတွင် အကျုံးမဝင်သော အချက်များ

 • သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့် မညီညွတ်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၊
 • ရေယာဉ်တွင် သတ်မှတ်အလေးချိန်ထက် ပိုမိုတင်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ၊
 • အဆိုလွှာတွင် ဖော်ပြထားသောအချက်များ မမှန်ကုန်ခြင်း။
 • ခရီးစဉ်စတင်ထွက်ခွာခြင်း မပြုမီနှင့် ခရီးစဉ်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ။
 • အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ခရီးစဉ်တွင်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများ ပုတ်သိုး၊ ယိုယွင်း၊ ပျက်စီးမှုများအားလုံးနှင့် ပစ္စည်း၏ပင်ကိုယ်သဘာဝအရ ပျက်စီးခြင်းများအားလုံး။
 • အာမခံထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက လျော်ကြေးကိစ္စပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးပေါ်မှ ၂၀% နှုတ်ဖြတ်ပေးချေမည်ဖြစ်ပါသည်။
{ % include_cached footer-mm.html %}