KUBOTA

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

Kubota Brand Combine Harvester (DC-105X)

 • အင်ဂျင် KUBOTA Diesel Engine (ဗဟိုတိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်) - Inter Cooler

 • မော်ဒယ် - V3800-DI-TI

 • မြင်းကောင်ရေ - 105

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

Kubota Brand Combine Harvester (DC-70 Plus)

 • အင်ဂျင် - KUBOTA Diesel Engine (တိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်)

 • မော်ဒယ် - V2403-M-DI

 • မြင်းကောင်ရေ - 70

ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

Kubota Brand Combine Harvester (DC-70G Plus)

 • အင်ဂျင် - KUBOTA Diesel Engine (တိုက်ရိုက် ပေါက်ကွဲမှုစနစ်)

 • မော်ဒယ် - V2403-M-DI

 • မြင်းကောင်ရေ - 70

စပါးပင်စိုက်စက်

စပါးပင်စိုက်စက်

Kubota Brand Rice Transplanter (SPW-68CM)

 • စက်အမျိုးအစား - ထိုင်မောင်း

 • အလေးချိန် - 192ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ (မီလီမီတာ) - 2370 x 2280

လေးဘီးထွန်စက်

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2440S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၆၅၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၁၀၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၉၈၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : B2740S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၆၆၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၄၀၇ x ၁၀၁၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L3218

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၂၅၅ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၉၂၀ x ၁၃၃၇

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L4018

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၂၇၅ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၂၉၂၀ x ၁၄၂၂

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : L5018

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၄၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၂၀၀ x ၁၄၉၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀ / ၇၅၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M108S

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၃၄၆၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၄၁၂၀ x ၂၂၂၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M6040

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၂၀ x ၁၈၆၅

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M7040

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၀၉၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၄၄၅ x ၁၈၆၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : M8540

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

လယ်ထွန်စက်များ

Kubota Brand Four Wheel Tractor : HC

 • အလေးချိန် (ဒိုဇာ၊ဝိတ်မပါ) - ၂၇၁၀ ကီလိုဂရမ်

 • အလျား x အနံ မီလီမီတာ - ၃၇၆၀ x ၂၀၁၀

 • PTO တစ်မိနစ် လည်နှုန်း - ၅၄၀

မြေတူးစက်

လယ်ယာသုံး ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ

Kubota Brand Mini Excavator (KX080)

 • Brand - Kubota

 • Model - KX080

 • အလေးချိန် - 8 တန်