ဆက်သွယ်ရန်

သင်၏ အကြံပြုဝေဖန်ချက်များသည် ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီ အတွက် အရေးပါ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ / ဝန်ဆောင်မှုများ / ကုမ္ပဏီ / အင်တာနက်စာမျက်နှာများအတွက် မေးခွန်းများ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ ရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Loading GBS branches on map ...

ရုံးချုပ်

အမှတ်(၂၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Ph: (01) 3681858, (01) 3682746 (ext: 815, 818)

ရန်ကုန်ရုံးခွဲ

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Ph: (09) 73066312, (09) 73242590, (09) 450061781

Fax: (01) 681403

လှည်းကူးရုံးခွဲ

အမှတ်(၁၀၂၆)၊ရဲမွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်။

Ph: 09-457186634/09-457186705/09-455538010/09-455990017

မန္တလေးရုံးခွဲ (၁)

အမှတ်(၅၁၂/၅၄၃)၊ ၈၁လမ်း၊ ၃၅ x ၃၆လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

Ph: (02) 39948, (02) 32440, (02) 64534, (02) 71564, (09) 457186115

Fax: (02) 24848

မန္တလေးရုံးခွဲ (၂)

အမှတ်(၉၀၃/၁)၊ အကွက် ၅/ခ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီးဘေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

Ph: (02) 76768, (02) 76769

နတ်ရေကန် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၆၃)၊ စက်မှုလယ်ယာထွန်စက်စခန်းအနီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ နတ်ရေကန်ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

Ph: (02) 5153005, (02) 5153006 (ext: 201/202), (09) 2030814, (09) 457186119, (09) 457186120

တောင်ကြီး ရုံးခွဲ

အမှတ်(၁၀၆၊၁၀၇၊၁၀၈)၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ ထုံးဖိုရပ်၊ အေးသာယာ၊ တောင်ကြီးမြို့။

Ph: (081) 208533, (081) 208534 (ext: 802, 803), (09) 43168279, (09) 457186679

ပျဥ်းမနား ရုံးခွဲ

အမှတ်(၂၆)၊ သံဒိုင်ရပ်၊ ယောက်သွားအင်းအုပ်စု၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်း၊ ပျဉ်းမနားမြို့။

Ph: (067) 22279, (067) 23388, (09) 8300324, (09) 457186653, (09) 8300308, (09) 457186730, (09) 457186731

မော်လမြိုင် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၁၃၅/ဘီ)၊ စျေးကြိုဆန်တန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက္ခမီလမ်းမကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့။

Ph: (09) 5322915, (09) 260352136, (09) 457186675, (09) 457186676, (09) 457186677

အောင်လံ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၇၆)၊ ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊ အောင်လံမြို့။

Ph: (069) 201520, (069) 201521, (09) 457186646, (09) 457186696, (09) 457186697, (09) 457186979

မကွေး ရုံးခွဲ

အမှတ်(ဃ/၁၃)၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာယာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။

Ph: (063) 28705, (063) 28729, (09) 259924445, (09) 457185898, (09) 457186145, (09) 457186148

ပခုက္ကူ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၁၁)၊ မြို့ရှောင်လမ်း၊ ပခုက္ကူမြို့။

Ph: (09) 457185677, (09) 457185680, (09) 457185681, (09) 457185682

မြိတ် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၈)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့။

Ph: (059) 42219, (09) 5641609, (09) 457186680, (09) 457186681

ထားဝယ် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၆၈၇)၊ ကမြောကင်းလမ်း၊ ပုံကျွန်းရပ်၊ ထားဝယ်မြို့။

Ph: (059) 23846, (09) 260352056, (09) 457186694, (09) 457186695

စစ်တွေ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၄)၊ ရေတွင်းလမ်း၊ မောလိပ်ရပ်၊ စစ်တွေမြို့။

Ph: (043) 22274, (043) 22275, (09) 457186641, (09) 457186682, (09) 457186683, (09) 457186684

တောင်ကုတ် ရုံးခွဲ

အမှတ် (၅၇၅)၊ တာဝတိံသာလမ်း၊ ကိုင်းရှည်ရပ်ကွက်၊ တောင်ကုတ်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

Ph: (09) 768037716, (09) 43179332

တောင်ငူ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၆၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမ၊ မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့။

Ph: (054) 23687, (054) 24687, (09) 260352139, (09) 457186685, (09) 457186686

ညောင်လေးပင် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၃၄)၊ မြို့မ (၅) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့။

Ph: (052) 50025, (09) 452101296, (09) 452403590, (09) 452403591, (09) 457186754, (09) 457186755

ဝေါ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၃၀)၊ ဝေါအရှေ့ဘက်ကမ်း၊ မင်းလမ်းနှ်င့် သခင်လှမြိုင်လမ်းထိပ်၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းမကြီး၊ ဝေါမြို့။

Ph: (052) 75621, (09) 254478658, (09) 254912459, (09) 457186655, (09) 457186673, (09) 457186674

အုတ်ဖို ရုံးခွဲ

အုတ်ဖိုတာဆုံ၊ ရဲကင်းအနီး၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမကြီး၊ အုတ်ဖိုမြို့။

Ph: (09) 457186714, (09) 457186478

ပြည် ရုံးခွဲ

ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ခေတ္တရာမြို့သစ်၊ ပြည်မြို့။

Ph: (09) 4571486275, (09)2644541460

ပုသိမ် ရုံးခွဲ

အမှတ်(၈၇)၊ ပဒင်းတန်းလမ်း-ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ပုသိမ်မြို့။

Ph: (042) 24767, (042) 21247, (09) 457186688, (09) 457186850

ဟင်္သာတ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၅/စ)၊ တာကလေးရပ်၊ နတ်မော်လမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့။

Ph: (044) 22464, (044) 21749, (09) 8580227, (09) 457186643, (09) 457186691, (09) 457186692, (09) 457186693

ဆားမလောက် ရုံးခွဲ

မိုင်တိုင်(၂၉)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ ဆားမလောက်ကျေးရွာ၊ ညောင်တုန်းမြို့။

Ph: (09) 457186658, (09) 457187069

ကျောင်းကုန်း ရုံးခွဲ

မကျီးကုန်းရွာ၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းအုပ်စု၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့။

Ph: (09) 457186648, (09) 457186689, (09) 457186690

ရွှေဘို ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၁/၁)-(၄၁/၄)၊ ရွှေဘို-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့အဝင်မုခ်ဦးအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့။

Ph: (075) 21878, (09) 2101005, (09) 457186136, (09) 457186139

ကလေး ရုံးခွဲ

အမှတ်(၈/၃၆)၊ အောင်မြေမာန်ရပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကလေးမြို့။

Ph: (073) 21367, (09) 4547186140, (09) 4547186141, (09) 4547186142, (09) 4547186143

တန့်ဆည် ရုံးခွဲ

မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မြို့လမ်းဆုံအနီး၊ တန့်ဆည်မြို့။

Ph: (079) 49572, (09) 452499249, (09) 457186149, (09) 457186150

မြတောင် ရုံးခွဲ

ကန်သာယာကျေးရွာ၊ မောင်းကုန်းအုပ်စု၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ကသာခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

Ph: (09) 47035100, (09) 457186153, (09) 457186154, (09) 457186155, (09) 457186156

မုံရွာ ရုံးခွဲ

အမှတ်(၄၈-က)၊ ကွင်း/ကွက်အမှတ်(၆၈၃)၊ မုံရွာတောင်ကူတို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

Ph: ၀၉-၄၅၇၁၈၆၅၇၇၊ ၀၉-၄၅၇၁၈၆၅၇၈၊ ၀၉-၄၅၇၁၈၆၄၈၇

မြစ်ကြီးနား ရုံးခွဲ

အမှတ်(မမ-၅၅၁)၊လမ်းသွယ် ၂၆ နှင့် ၂၇ကြား၊ ခေမာသီလမ်းမကြီး၊မြေမြင့်ရပ်ကွက် ၊မြစ်ကြီးနားမြို့

Ph: (၀၉) ၄၅၇၁၈၆၁၄၆, (၀၉) ၄၅၇၁၈၆၁၄၈,(၀၉) ၄၅၇၁၈၆၃၃၄

ဆက်သွယ်ရန်