Need Help? Talk To An Expert
(01) 3682147, (01) 3682157

Follow Us:

Dongben Brand Electro-Tricycle (DB1600DZH)

Dongben Brand Electro-Tricycle (DB1600DZH)

TPT-TCY-DB-DB1600DZH
အင်ဂျင် အမျိုးအစား Electric အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်
အင်ဂျင် ပါဝါ Electric ၁၆၀၀ ဝပ်
ဆီတိုင်ကီ အရွယ်အစား ၂၂ လီတာ
ထွေလာပုံး အရွယ်အစား ၁.၅ မီတာ x ၁.၁ မီတာ
ခံနိုင်၀န်အား ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်
ဘရိတ်စနစ် Drum Brake
တာယာအရွယ်အစား ၄.၀ - ၁၂
ဂီယာအမျိုးအစား Gear