Need Help? Talk To An Expert
(01) 3682147, (01) 3682157

Follow Us:

FADA Brand Marine Gear (FD06)
FADA Brand Marine Gear (FD06)
FADA Brand Marine Gear (FD06)

FADA Brand Marine Gear (FD06)

MGI-MG-FD-FD06
အမှတ်တံဆိပ်FADA
အမျိုးအစား
မြင်းကောင်ရေ၁၂.၅ ကောင်
တမိနစ်လည်နှုန်း၁၀၀၀ - ၂၁၀၀
ပုံမှန်အချိုး(၂.၅:၁)(၃:၁)(၃.၅:၁)
ထူးခြားချက်ဂီယာထိုးတံ စနစ် သုံးပြီး ကြားခံဂွေမလို၊ ရာဘာပြားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်