Need Help? Talk To An Expert
(01) 3682147, (01) 3682157

Follow Us:

Wuling Brand Diesel Engine (WL-35DQ)

Wuling Brand Diesel Engine (WL-35DQ)

ENG-DE-WL-WL35DQ
အမှတ်တံဆိပ်ဝူလင်း တံဆိပ် ဒီဇယ်အင်ဂျင်
မော်ဒယ်WL-35DQ(တစ်လုံးထိုး)
မြင်းကောင်ရေ၃၅ ကောင်
တစ်မိနစ်လည်နှုန်း၂၂၀၀
ထူးခြားချက်ရေပူရိုးရိုး၊ စတပ်မော်တာပါ