အသေးစားငွေချေး ​​​ဝန်ဆောင်မှု

GBS အသေးစားငွေချေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှ တောင်သူဦးကြီးများ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီပေးနိုင်ရန် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထပ်မံ၍ MFI သည် UAPPT နှင့်ပူးပေါင်းပြီး တောင်သူများ မျိုးစပါးဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်လည်း ငွေထုတ်ချေးပေးလျှက်ရှိပါသည်။


အသင်း (Member) ၀င်လိုလျှင်

 • အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ရှိရပါမည်။
 • ပုံမှန်၀င်ငွေ ရှိပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ပါသည်။
 • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
 • ချေးငွေ ပြန်ဆပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။
 • ရပ်ကွက်/ကျေးရွာတစ်ခုတည်းမှ ရည်မှန်းချက်တူသော လူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ရပါမည်။
 • ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီ လိမိတက် (GBS) မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ကို လိုက်နာရပါမည်။

အသင်း (Member) ၀င်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ

 • ဂွတ်(ဒ်)ဘရားသား(စ်) ကုမ္ပဏီ လိမိတက် (GBS) မှ ထုတ်ပေးသော ဖြည့်စွက်ပုံစံတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
 • Passport ဓါတ်ပုံ ၂ပုံ
 • မှတ်ပုံတင် ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း (မူရင်း နှင့် မိတ္တူ နှစ်မျိုးလုံး)
 • ပုံစံ-၇ (စိုက်ပျိုးခွင့် ပါမစ်)

အသင်း (Member) ၀င်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်

 • အနည်းဆုံး လူ ၅ ဦး ပါ၀င်သော အဖွဲ့ တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရပါမည်။
 • အဖွဲ့ ထဲတွင်ပါ၀င်သော လူအားလုံးသည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တူညီသူများသာ ဖြစ်ရပါမည်။
 • အဖွဲ့ တွင် ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး နှင့် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားရပါမည်။
 • အဖွဲ့ ထဲတွင် ပါ၀င်သော အဖွဲ့၀င် တစ်ဦးဦး သည် ချေးထားသော ငွေကိုအချိန်မှီ ပြန်ဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိပါက အခြားအဖွဲ့၀င်များမှ ထိုသူ၏ကိုယ်စား ချေးငွေကို ပေးချေရန်အတွက် အာမခံ တာဝန်ယူရပါမည်။

လိုက်နာ ရမည့် စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများ

 • အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အတွင်း ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
 • ငွေချေးယူရန် အတည်ပြုသည့်နေ့ မှ စ၍ ၆လ အတွင်း (သို့မဟုတ်) လယ်ယာ ရိတ်သိမ်းပြီးသည့် အချိန်တွင် ချေးငွေကို ပြန်ဆပ်ရပါမည်။
 • ချေးငွေကို လက်ခံသည့်အခါ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် လက်ခံရပါမည်။
 • ချေးငွေကို လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်သာ အသုံးပြုရပါမည်။
 • ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးကို အဖွဲ့၀င် များမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရပါမည်။